Към остров Пакси

» Posted by on Apr 30, 2012 in Корабният дневник | 0 comments

 

 

Сутринта рано на 29.04 отплаваме към островите Антипакси и Пакси, но преди това се отбиваме в един малък залив по на Север . Водата е много чиста.

 

 

 

 

 

Към 13 часа вече имаме и добър вятър. Така човек може да пътува дълго с усмивка на лицето.  

 

 

 

Има крен, лодката се движи с най-добрата скорост за пътуване 6-7 възела.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>