The Ionian islands


“Отплаваме от Левкада и след близо 24 мили сме на остров Кастос – пристанище и няколко къщи , единствените на острова. Тук котвите се пускат няколко пъти , за да държат…Приставаме на залез, а гледката от вятърната мелница над града на север, към близките острови приковава очите ни. На следващия ден се отправяме към остров Кефалония – минаваме от север и приставаме в красивото градче Асос – “Гара за двама”. Тук има място само за две яхти.Изпращаме слънцето от крепостта над града. На следващия ден минаваме покрай красивите западни брегове на острова и приставаме в столицата Аргостоли. Колоритна както с китните си къщи, така и с рибарския пазар на лодки и големите костенурки. На сутринта не бързаме да отплаваме от Сами . Отправяме се към пещерата Мелисани на 3 километра от пристанището. Царството на Хадес се оказва доста красиво…
Корабният дневник чете на :
https://moonsailing.com/2012/10/10/zlatna-esen-nad-yoniysko-more/”

From още 7 дена в Йонийско море 22-29.09.2012, posted by Sailing in Greece – Плавайте в Гърция с нас on 9/23/2012 (76 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2