Северни Циклади


“Вече е сигурно, че сезонът е приключил. Все по-малко яхти се срещат в морето. Времето, обаче е приятно, топло и мързеливо есенно. Вятърът духа – повече от север, по-малко от юг. Водата е приятна. Страхотно време за откриване на нови места.”

From Циклади 2. Posted by Sailing in Greece – Плавайте в Гърция с нас on 10/13/2013 (68 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2